لیبل مراقبتی لباس

 

مفاهیم علائم شتسشوی لباس


 

دستورالعمل شستشو برروی لیبل لباس اغلب از جملات و نشانه های کاربر پسند تشکیل شده ، با این حال گاهی اوقات هنگامی که شما به یک برچسب مراقبتی نگاه می کنید ،اشکال و خطوطی را می بینید که چیزی از مفهوم آن ها متوجه نمی شوید اما کنجکاو می شوید که این اشکال چه معنایی دارند.
مشتریان معمولا ترجیح می دهند که متن فارسی این اشکال را بخوانند تا این که مفهوم آن ها را متوجه شوند.اما گاهی اوقات برچسب لباس کوچک است و جایی برای نوشتن متن ندارد.
ما در اینجا شما را با مفهوم اشکال روی برچسب های مراقبتی آشنا می کنیم.

 

علائم مراقبتی پوشاک