اصطلاحات صنعت مد و لباس

Placeholder

اصطلاحات رایج صنعت نساجی

در میان افرادی که در صنعت مد و لباس فعالیت دارند ، یک سری اصطلاحات و صفاتی وجود دارد که می توانند با به کار گرفتن آنها مفهوم و منظور خود را به هم صنفیان خود برسانند و جمله خود ... ادامه مطلب