انتخاب رنگ اتیکت

نقش رنگ ها در طراحی لباس

طراحی لباس و رنگها آیا تاکنون به نقشی که زنگ در زندگی روزمره شما ایفا می کند،اندیشیده اید؟ اهمیت رنگ تا آنجاست که مدیران بازرگانی از روانشناسان جهت تعیین بهترین رنگ برای لباس ، در کارخانه،اداره،بیمارستان ،رستوران و کلاس درس ... ادامه مطلب