تنه

Placeholder

لباس هایی از جنس تنه درخت!

در مزون لباس شاهد لباس های زیبایی بودیم اما هنگامی که از جنس پارچه آن سراغ گرفتیم در نهایت تعجب شنیدیم که آن لباس ها از پوست درخت تهیه شده اند.   در مزون لباس شاهد لباس های زیبایی بودیم ... ادامه مطلب