تکرار مد

Placeholder

مدها تکرار می شوند

نحوه ورود مد به ایران به سال 1321 برمی‌گردد؛ زمانی كه زینت جهانشاه همراه همسرش وقتی از سوئیس به ایران برگشت، یك سال بعد، خیاط‌خانه خود را در خیابان امیریه راه اندازی كرد و با همراهی پنج كارگر هر آنچه ... ادامه مطلب