دنیای فشن

Placeholder

8 خطری که مد با خود می آورد

مدگرایی پدیده ای هست که کم و بیش در میان همه اقشار جامعه وجود دارد اما با این حال امروزه جوانان بیش از حد مدگرا شده اند. واقعیت این هست که پیروی از مد ، گاه سلامتی را به خطر ... ادامه مطلب