سیلوئت

Placeholder

چهار اصل مهم در طراحی پوشاک

4 اصل در طراحی لباس از آنجایی که صنعت پوشاک نسبت به دیگر صنایع طبیعت متغیر و پویایی دارد، لازم است طراحان لباس در مورد نحوه تغییرات آن آگاهی بیشتری داشته باشند. در صنعت مد ،چهار اصل یعنی سیلوئت (Silhouette)یا ... ادامه مطلب