طراحی لیبل لباس

Placeholder

طراحی لباس و پارچه با کامپیوتر

در دهه 1980 برای اولین بار از تکنیک های طراحی و “کد” (CAD/CAM) در صنعت پوشاک استفاده شد.با گذشت زمان نرم افزارهای تخصصی مخصوص  هر بخش این صنعت نظیر  بخش تولید ، طراحی و تبلیغات پیشرفت نمود و در زمینه ... ادامه مطلب