قدبلندتر

Placeholder

چگونه قدبلند تر به نظر برسیم

چگونه قدبلند تر به نظر برسیم(قسمت دوم: مخصوص آقایون) به نظر خیلی از مردم  قد بلند  برای یک آقا مشخصه ی بسیار مهمی است و این عقیده عمومی باعث می شود که آقایون دوست دارند قد بلند تر و در ... ادامه مطلب