قیمت اتیکت

Placeholder

تفاوت اتیکت ساتن و تافته

بافت اتیکت و یا مارک لباس در دو جنس متفاوت صورت می گیرد : ساتن و تافته تفاوت لیبل ساتن و بافته در چیست : ساتن اتیکت ساتن با زمینه مشکی و براق بوده و  قابلیت بافت تا هشت رنگ ... ادامه مطلب