نگهداری

Placeholder

چه کار کنیم تا خشتک شلوار جین‌ مان کمتر پاره شود؟

پاره شدن خشتک شلوار جین چیز خجالت‌آوری است. در کافه‌ی آن‌سوی خیابان قرار دارید و چون دیرتان شده قصد ندارید از روی پل هوایی بروید.  درعوض می‌خواهید از روی نرده‌های خط ویژه BRT بپرید که پریدن همانا و پاره شدن ... ادامه مطلب