پارچه‌های مصنوعی

Placeholder

آشنایی با پارچه‌های بازار

پارچه لایه ای نرمش پذیر است که از شبکه ای از نخ ها و یا الیاف طبیعی یا مصنوعی تشکیل شده است . که نوع نخ ها یا الیاف و ساختار و نحوه قرار گیری آنها در کنار یکدیگر ساختمان ... ادامه مطلب