پالیک

Placeholder

چاروق، پاپوش دیرینه ایرانیان

اگرچه با رواج کفش‌های ماشینی، استفاده از پاپوش‌های دست‌دوز از رونق افتاده است، هنوز در دو شهرستان چاروق‌های دست‌ساز تولید می‌شود. چاروق پاپوشی است که از روزگاران قدیم در ایران مورد استفاده بوده و به شکل‌های مختلف ساخته می‌شده است. ... ادامه مطلب