پیکتوگرام

Placeholder

اصول اولیه و مراحل طراحی یک لوگو

داشتن یک لوگوی خوب  یکی از مهمترین ارکان اساسی یک شرکت است و در نگاه اول یک شرکت با نشان تجاری اش می تواند بیان کننده قدرت یا ضعف خود در نظر مشتری گردد اما برای طراحی یک لوگو باید ... ادامه مطلب